DAC

Digital til analog konvertere (også kalt DAC eller D/A-koverter) brukes for å konvertere digitale signaler til analogt. Koble til alt fra Tv-apparater, CD-spillere/CD-transport eller andre digitale kilder.